вівторок, 26 липня 2011 р.

intellectual terrorismінтелектуальний тероризм

субота, 23 липня 2011 р.

вівторок, 5 липня 2011 р.

МАНІФЕСТ СУХУЛЬФ / SUXULF MANIFESTO
МАНІФЕСТ СУХУЛЬФ

  1. незалежність від галерей – створення власного галерейного простору.
  2. припинення співпраці з арт фондами та інституціями.
  3. фінансова підтримка може здійснюватись будь якими іншими способами, в тому числі з погляду суспільства неморальними і незаконними.
  4. дематеріалізація та гіперболізація мистецтва є першочерговою справою.

SUXULF MANIFESTO

  1. independence from the galleries - create your own space.
  2. stop of cooperation with art funds and institutions.
  3. financial support can be done any other way, including in terms of society immoral and illegal.
  4. dematerialization and hyperbolization of art are the top-priority case.